Toetsingslabo's 2.0 - Energie-werkstations

Description

Energie werkstations onderzoeken ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk wordt hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de productieve combinatie tussen veel onderbenutte ruimtes, EnergyVille, scholen, de voetbalwerking van KRC en lokale clubs en de buurtbewoners aan het Kolenspoor in Waterschei en Zwartberg. De winsten hierrond worden afgetoetst in deze toetsingslabo's
Links

- RELATIONS

2020-05-07 13:30:45

Wim Cardinaels - VITO

2020-05-11 09:51:03

Erik Laes - werknemer VITO

2022-07-02 18:00:17

Theo Sampermans

2022-07-02 17:59:50

Luc Dirkx

2019-07-10 13:03:46

Kathleen Sterkcx - Manager THOR

2020-05-07 16:31:46

Kathleen Van de Werf - CEO BUUR

2020-05-11 10:02:53

Wim Vanhoof - Werknemer stad Genk

2022-07-02 18:00:11

Stijn Hermans - Werknemer VLN

2020-05-11 10:04:23

Ine Schils - Werknemer Dubo

2022-07-02 18:00:17

Joachim De Wijs - Stebo

2020-05-07 15:29:24

Jos Augenbroe - Alternatief vzw

- RELATIONS

2020-05-11 10:36:42

Toetsingslabo's

2020-05-11 11:19:58

Kaart in stof

2020-05-14 09:27:44

Stappenplan Kolenspoor