Levenslang wonen Montenaken

Description

Montenaken is een dorp in Gingelom met 1442 inwoners. Momenteel telt Montenaken reeds meer dan 30% inwoners die 60 jaar of ouder zijn. Montenaken is goed uitgerust qua voorzieningen: er is een woonzorgcentrum, een lagere school, en er zijn verschillende basisvoorzieningen aanwezig: bakker, slager, etc. In Montenaken is er ook een sporthal en een cultuurhuis.
Het bestuur van het woonzorgcentrum (WZC) in Montenaken overweegt momenteel om te gaan uitbreiden en een grotere afdeling voor mensen met dementie uit te werken. Daarnaast wordt er ook nagedacht over een dorpshuis in Montenaken, aangezien dit een ware plek voor ontmoeting kan zijn voor de inwoners.
In deze masterclass werden beide pistes (uitbreiding WZC en nieuw dorpshuis) ter inspiratie voorgelegd: kan hier bv. een soort van hybride concept rond uitgewerkt worden dat levenslang wonen en “ageing in place” in Montenaken faciliteert?

De studenten documenteerden via verschillende methodes (wandelingen, kaarten, interviews, fotografie) hoe het dorp ‘werkt’ en verzamelden situaties en verhalen rond levenslang wonen. Van hieruit en met input van externe sprekers ‘pitchten’ de studenten na week 1 diverse ontwerpconcepten die ze uitwerkten in week 2. De uitgewerkte concepten zijn terug te brengen tot (tijdelijke) interventies (als route, als kiosk, als mobiele unit) in de publieke ruimte (straat, plein of binnengebied), of een ‘hub’.

Links

- RELATIONS

2022-08-17 10:01:30

Belevingshoeve

2022-08-17 10:07:10

Leefstraat

2022-08-17 10:13:48

Luifel

2022-08-17 10:19:35

Buurtkast

2022-08-17 10:24:59

Tuinwandelingen