Overgaan

Description

Studenten ontwerpen een ‘overgangsruimte’ die de fietsroute op het fruitspoor en het hoger gelegen klooster (het Mariënhof) met elkaar verbindt. Het aanwezige niveauverschil wordt mee opgenomen in het ontwerp. De ontworpen ruimte dient geen bepaalde functie te hebben. De beleving van de ruimte staat centraal. De opgave stelt wel dat je te voet en/of met de fiets van de fietsroute naar het Mariënhof kan geraken. Om het ontwerp meer te funderen vertrekken studenten van een abstract begrip dat als een metafoor inspireert: dissonantie, ritme, harmonie, verstilling, choreografie, verbinding…

n deze korte, kleine oefening werden de BRV-principes niet gekaderd of besproken. De oefening speelt er wel op in. De voorstellen die studenten maakten versterken een publieke ruimte die uitnodigt tot bewegen, met respect voor het onroerende erfgoed en aandacht voor de identiteit en landschapswaarden (H).

Deze studio werd begeleid door Gitte Harze, Katrien Raedts, Lieve Werckx en Ward Bergen.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-17 09:42:31

Dissonantie

2022-08-17 09:42:48

Dans

2022-08-17 09:43:18

Transitie, van cocon naar vlinder

2022-08-17 09:43:44

Overgang, van rust naar industrie

2022-08-17 09:44:10

Dissonantie, mens versus natuur

2022-08-17 09:44:50

Overgang, van drukte (treinspoor) naar rust (klooster)

2022-08-17 09:45:13

Dissonantie, klooster versus spoor