Tools overview


actor
Korte, spontane interviews

Korte spontane gesprekken; er werd vooraf een kader met hoofd- en subvragen voorbereid. Dit document bood structuur maar overheerste niet tijdens de gesprekken, dit werd ook niet getoond aan de bev...

2022-08-18 09:36:28
actor
Waardenwaaier

Waardenwaaier; sociale waarden zijn moeilijk onder woorden te brengen. Daarom stelden we samen met het agentschap een waardenwaaier op. Wanneer we aanvoelden dat het gesprek vertraagde omdat mensen...

2022-08-18 09:41:00
actor
Vrije interviews

De vrije interviews geven aanleiding tot soms erg vrije associaties vanwege de respondenten. Omdat de interviewer aan het begin van een
interview nooit verwees naar de term ‘erfgoed’...

2022-08-18 09:45:55
actor
(Online) groepsgesprekken met 'bevoorrechte getuigen'

De groepsgesprekken vertrokken telkens van de resultaten van de interviews, en was opgezet als een gezamenlijke zoektocht naar sociale waarden. De tweede vorm van reflectie vond plaats op het nivea...

2022-08-18 09:50:30
actor
Rondetafelgesprekken met burgerexperten

We organiseerden in het historische hart van Leuven een rondetafelgesprek met burgerexperten. Dit gesprek vormt de brug tussen de inzichten die we hebben opgedaan met de korte bevragingen met burge...

2022-08-18 10:01:50
actor
Verregaande online groepssessie

Voor de case Houthalen-Helchteren maakten we gebruik van bestaande interviews en daarin gingen we op zoek naar aanknopingspunten met betrekking tot sociale erfgoedwaarden. Op basis van die selectie...

2022-08-18 10:05:19