Sub initiatives overview


actor
Predikherenklooster, Mechelen

Dit voormalige klooster in Mechelen kreeg een nieuwe bestemming als bibliotheek. Daarnaast biedt het gebouw ook plaats als ontmoetingsplek voor de buurt, restaurant, koebar, culturele per...

2022-08-18 07:43:55
actor
Sint-Bernardusabdij en Park, Bornem

De abdij is een herbestemming door de gemeente in samenwerking met een projectontwikkelaar. Ze wordt een mix van bibliotheek, woningen, toerisme en een bezoekerscentrum. De abdij zelf is ...

2022-08-18 08:05:56
actor
De Bottelarij, Wellen

Deze voormalige dorpsbrouwerij is een beschermd monument en beschermd stads- of dorpsgezicht. Het werd gerenoveerd door AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie (sociale economie) en m...

2022-08-18 08:16:03
actor
Zwembad Van Eyck en Portus Ganda, Gent

Het Van Eyck zwembad is het oudste zwembad van Vlaanderen. Dit voormalige zwembad is na renovatie opnieuw in gebruik als zwembad. Dit is de enige case met een redelijk heterogeen programm...

2022-08-18 08:30:16
actor
Le Grand Hôtel en Albert I-laan

In deze case gaat het vooral over bouwkundig erfgoed, met name panden uit de twintigste eeuw zoals het befaamde hotel Le Grand Hôtel dat tegenwoordig The Grand heet. Maar in de inte...

2022-08-18 09:05:56
actor
Sint-Gitterdal, Landen

Sinte-Gitter is een van de meer gekende erfgoedsites in Landen, samen met de Rufferdingemolen (een oude graanwatermolen). Sinte-Gitter is de bakermat van het huidige Landen. Het is een Fr...

2022-08-18 09:12:30
actor
Historische binnenstad, Leuven

Endeavour begeleidt voor stad Leuven, van 2020 tot 2024, het transitietraject van Stadhuis naar ‘huis van de stad’. Binnen dit traject bouwen we op bestaande sociale waarden e...

2022-08-18 09:20:55
actor
Landschappelijk gebied tussen de voormalige mijnzetels, Houthalen-Helchteren

Het gaat over een gebied waar industrieel erfgoed aanwezig is, en natuurgebieden. De steenkoolmijn van Houthalen omvat naast het beschermde hoofdgebouw, de schachtbokken die beide zijn be...

2022-08-18 09:29:47