Tijdslijn

Description

De tijdslijn heeft als doelstelling om de geschiedenis van een bedrijf te bespreken vanaf diens opstart tot vandaag, in relatie tot haar omgeving. Deze geschiedenis wordt gestructureerd door kantelmomenten: elk vak op de tijdslijn is een kantelmoment. Dit zijn momenten in de geschiedenis van het bedrijf waarop de relatie tussen het bedrijf en de omgeving positief of negatief onder spanning kwam te staan (bijvoorbeeld een uitbreiding van transportactiviteiten). Bijkomend laat de tijdslijn toe in beeld te brengen welke acties het bedrijf en de omgeving namen om met die spanning om te gaan (bijvoorbeeld, een investering in duurzame transportmodi). In bijlage een voorbeeld van hoe zo'n tijdslijn dan vormgegeven kan worden.
Links

- RELATIONS

2021-10-13 17:44:17

Sessie 3: Historiek in beeld