Kaliber vzw (Wim Dewindt)

Description

Kaliber vzw (Wim Dewindt): Kaliber vzw is een firma die inzet op maatwerk van verpakkingen en heel wat andere objecten. Tijdens de workshops focussen ze zich vooral op één belangrijk kantelmoment, namelijk de impact die het nieuwe maatwerkdecreet op het bedrijf zal hebben. De doelgroep van werknemers zal vergroten, omdat ook anderstalige nieuwkomers, mensen ontslagen uit de gevangenis en dergelijke bij sociale tewerkstellingsbedrijven terecht zullen komen. Daarom mikken ze op een grotere werkplaats. Ook willen ze investeren in een duurzame en innovatieve infrastructuren op niveau van de buurt en willen ze samen met de buurt inzetten op een participatief overlegplatform met de overheid en de buurt.

Links

- RELATIONS

2021-10-13 17:18:21

Segmentatie IV - Wonen en werken