Groen op het Sint-Jansplein

Description

Door de wanverhouding tussen groen en verharding wordt dit plein meer ervaren als een oversteekplaats dan als een park. Het plein lijdt ook aan gebrek aan sociale controle. Zo wordt er geklaagd over (geluids)overlast en drugsmisbruik. Dit heeft directe gevolgen voor de snoeiwijze van de omsluitende haag: de haag wordt kort gehouden zodat er visuele controle mogelijk blijft. Hier bevinden zich dan ook de meeste fietsenstallingen. Hoewel er veel fietsers rondrijden, zijn er toch geen fietspaden voorzien rondom het plein, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Links

- RELATIONS

2021-05-20 16:11:34

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe ontwikkelen we groene ruimte (stadspark cultureel centrum) als publieke ontmoetingsruimtes?