Roger Thijs & Francine Linden - Bewoners van De Hoef in Hechtel

Sterke geluidshinder
Description

Het koppel woont op de Hoev, een gehucht van Hechtel. Ze maken elke dag gebruik van de Grote Baan met de auto richting Hasselt. Beiden fietsen ze ook wekelijks. Ze halen aan dat er een gevaarlijk knooppunt ligt ter hoogte van het kruispunt “fietssnelweg - Grote Baan”. Het koppel geeft aan dat een fietsverbinding van Hasselt richting het noorden van Limburg een must is omdat het noorden van Limburg veel toeristische plekken heeft. Met de auto richting Hasselt is ook een zeer groot probleem. In het spitsuur zit het verkeer zowel richting het Zuiden als het Noorden potvast. Ter hoogte van hun woonplaats is er zeer veel geluidsoverlast van de N74. Voor naar Overpelt te gaan ligt er wel macadam, waardoor er zeer zacht geluid is. Richting Eksel ligt er beton in een bedding. Daardoor wordt het lawaai nog in de bedding gehouden en beperkt. Richting Hechtel ligt er beton zonder bedding, waardoor er veel weerkaatsing van geluid en dus lawaaihinder heerst. Een oplossing zou fluisterasfalt kunnen zijn dat het geluid dempt. Schermen houdt maar een bepaald volume tegen, fluisterasfalt is efficiënter. Als oplossing voor de Noord-Zuidproblematiek, zien ze een snelle aansluiting op een autoweg richting bijvoorbeeld het klaverblad in Lummen omwille van het grote aandeel doorgaand verkeer en vrachtverkeer. Woongebieden rondom deze aansluiting moeten vermeden worden, zodat er ook in die woongebieden geen geluidsoverlast optreedt. Het evenement spreekt de mensen aan, het is een goed initiatief volgens hen. Voordien werd er alleen maar over de problematiek gecommuniceerd in de krant, maar nu wordt er duidelijker en meer op de man gecommuniceerd.
Links

- RELATIONS

2019-10-23 12:11:42

Feest van de Grote Baan

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-06-04 12:42:01

Feest van de Grote Baan

- RELATIONS

2020-04-30 12:19:02

Fietsbrug - Knooppunt F74/N715

2021-07-19 15:19:43

Woonwensenonderzoek Grote Baan

2020-04-30 12:12:57

Groen-blauwe kaart