Gust Feyen - coördinator Limburgse Milieukoepel

Milieuvriendelijk tracé
Description

Gust Feyen is coördinator van de Limburgse milieukoepel die zich bezighoudt met natuurbehoud en ruimtelijke ordeningsdossiers in Limburg. Zo is Gust al 40 jaar actief rond de Noord-Zuidverbinding, sinds de beslissing in de jaren ‘60 om een wegennetwerk aan te leggen om Limburg te ontwikkelen. Op die gewestplannen protesteerde de Limburgse milieukoepel omdat ze veel openbare ruimte in beslag nam en door een aantal natuurgebieden ging. Omdat de Europese wetgeving een aantal gebieden, waar de omleidingsweg zou doorkomen, inkleurt als habitatgebied, was het niet meer mogelijk dit gebied te doorkruisen met een verbindingsweg. De Limburgse milieukoepel stelde dat de overheid zich diende te houden aan die wetgeving. De Limburgse milieukoepel is voorstander van de realisatie van een tunneltracé. Die nemen volgens Feyen minder plaats, en dus natuur, in, zijn makkelijker in onderhoud en beter voor het milieu als men de lucht kan filteren. De natuurgebieden die de Limburgse milieukoepel wil beschermen zijn uniek omdat ze nog zeldzaam heidelandschap en beekvallei zijn, dat elders stilaan aan het verdwijnen is. Vooral de Mangelbeekvallei, Laambeekvallei en Zwarte beek vallei en de heidegebieden tot Leopoldsburg zijn dus erg belangrijk habitatgebied. In het tunneltracé kan ook meteen het ontsnipperingsplan, waarbij dieren terug van gebied naar gebied kunnen trekken, gerealiseerd worden.
Links

Email: info@limburgsemilieukoepel.be

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-04-30 12:12:57

Groen-blauwe kaart

2021-08-17 09:25:00

Tragewegenkaart

2021-07-19 15:19:43

Woonwensenonderzoek Grote Baan