Koen Dehaes - Bewoner van Houthalen-Helchteren

Onteigeningsdossier
Description

Koen kocht in 2008 een halfopen woonst langs de Grote Baan met het oog op de toen goedgekeurde plannen voor de aansluiting van de Noord-Zuidverbinding. Hij betreurt dat er jaren later niets van dat dossier in huis kwam en hij lijdt onder de geluidsoverlast en vervuiling. Rond 2014 kreeg Koen te maken met een onteigeningsdossier. Dat kwam er in een beslissing om een aantal noodzakelijke ingrepen te doen naar aanleiding van het uitblijven van de omleidingsweg zoals bijvoorbeeld de aanleg van een rondpunt en het doortrekken van de twee rijvakken ter hoogte van Helchteren. Daardoor zou Koen van 100m² grond onteigend worden. De baan zou dichter bij Koen’s huis komen te liggen en daardoor zou zijn woonsituatie naar eigen zeggen onleefbaarder worden. Koen gaf aan de onteigeningsambtenaar aan dit niet te zien zitten en daarom een volledige onteigening te wensen. Dit scheen niet te kunnen en dus procedeerde Koen voor de Raad van State. Hij wacht nu de uitspraak af. Koen ziet zelf enkele oplossingen zoals het omleiden van het verkeer via de Peerse Dijk of Helchteren Centrum of het rondpunt 50 meter richting centrum Helchteren opschuiven, daar ligt enkel grond, geen huizen.
Links

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-04-30 12:12:57

Groen-blauwe kaart