'Bosland' Lommel (Jolien Janssens - Projectcoördinator)

Ontsnippering
Description

Jolien Janssen is projectcoördinator bij de stad Lommel en Bosland. Jolien legt uit dat Bosland het grondgebied is van Lommel,Overpelt, Hechtel-Eksel en Peer, samen 4500 hectaren aaneengesloten bossen die versnipperd worden door bewoning, industrie, weginfrastructuur en dus ook de Noord-Zuid verbinding. Ze vormt voor veel dieren een barrière om zich van het ene gebied naar het andere te verplaatsen. Daardoor geraken er populaties geïsoleerd, is er meer inteelt en genetische verarming met als gevolg het uitsterven van bepaalde populaties. Bosland staat in voor natuur- en streekontwikkeling, licht Jolien toe. Het versnipperingsplan is een actieplan van Agentschap voor Natuur en Bos om verbindingen te realiseren die dieren weer de mogelijkheid geeft om te immigreren over een groter gebied, vertelt Jolien. Concreet rond de Noord-Zuid zijn volgens dat plan een aantal verbindingen wenselijk over land- en waterstructuren. Dat kunnen bestaande bruggen zijn die men deels of helemaal laat begroeien, ecoduikers met daarin loopplanken voor dieren, ecoducten of faunatunnels voor klein wild. De uitvoering is afhankelijk van de uiteindelijke plannen rond de Noord-Zuid en ook van de prioriteiten van de bevoegde instantie voor dat stuk bos, land of water, zegt Jolien. Bosland werkt daarnaast ook aan een bermbeheerplan waarbij het een oplossing wil zoeken voor de vele metalen en het strooizout in de berm van de Noord-Zuidverbinding. Ook wijst Jolien op de geluidsoverlast van de N74 in het Hobos en Resterheide en de geluidsoverlast die er in Lommel-Kolonie zou zijn door de weerkaatsing van het geluid op de nabijgelegen waterplassen. Tot slot kaart Jolien de verdroging van het Hobos aan. Die zou het gevolg zijn van de N74 die hier lager in het landschap is aangelegd om geluidshinder te beperken. Daarvoor heeft met groote droogzuigingen moeten doen en is het grondwaterpeil ter hoogte van het Hobos enkele meters gedaald en staat bijvoorbeeld de beek Gortenloop vaak droog. Het gerucht of er nog steeds permanent gepompt wordt om de N74 droog te houden, kon Jolien niet bevestigen.
Links

Email: jolien.janssen@lommel.be

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-04-30 12:12:57

Groen-blauwe kaart

2021-08-17 09:25:00

Tragewegenkaart