Provincie Limburg over 'natuurgebieden' (Johan Lemmens, Luc Crevecoeur, Eddy Ulenaers)

Description

De natuurgebieden zijn in grote lijnen afgebakend. Ze zoomen in op deelgebieden van de natuur in de omgeving en aspecten ervan. Wolf Naja is aan twee kanten van de baan gespot. Dit wil zeggen dat ze de baan oversteekt via de openbare weg of een ecoduct. Dit is weliswaar niet geobjectiveerd. Voor dieren zoals Naja moet men het natuurgebied uitbreiden. Het oversteken blijft dan weliswaar gevaarlijk. Er moet veilig overgestoken worden. Tot nu toe zijn er twee wolven gespot, misschien drie: Naja en August. Uit DNA - stalen en de sporen van uitwerpselen bepaalt men het aantal wolven die er op het gebied verblijven. Hun voedselpatroon bestaat uit: haas, everzwijn, ree… In winter zijn schapen makkelijke prooien. Er is rond hun weide vaak geen omheining of ze zitten niet in een hok. Er zijn ook verschillende zones waar gejaagd wordt. Men is zich hiervan zeer bewust. Elk jaar vinden er drukjachten plaats: elk gebied wordt dan doorlopen door jagers. Men probeert dan wel geen jacht te organiseren in het gebied van de wolf. Er zijn in deze gebieden ook minder mobiele en kleine soorten dieren aanwezig, zoals kleine insecten, de gladde slang, ringslangen rugstreeppadden… De belangrijkste oversteekplaatsen voor dieren zijn: de vallei van de Winterbeek, de vallei van de Mangelbeek, de vallei van de Groenstraatbeek, Laambeek en Roosterbeek en de vallei van de Zwarte beek. Men heeft hier camera’s geplaatst om deze oversteekplaatsen te observeren. Zo zag men dat everzwijnen, reeën hier gebruik van maken. De ultieme wens van natuurverenigingen is een ecoduct ter hoogte van de Zwarte Beek. Nu is deze oversteekplaats beperkt tot een rioleringsbuis.
Links

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-04-30 12:12:57

Groen-blauwe kaart

2021-08-17 09:25:00

Tragewegenkaart