Anonieme deelnemer bevraging stadsmagazine 2

Description

Tijdens een bevraging in de stadsmagazine van Aarschot gaf deze persoon enkele voorstellen om het Orleanspark aangenamer te maken. Zo haalt ze aan dat het verkeer te snel rijdt in de omgeving, wat de beleving van het park aantast. Ze verkiest daarom zone 30 in de omgeving. De Duivenstraat minder verharden zal de snelheid ook doen afnemen. Ook stelt ze dat de geparkeerde auto’s aan de kapel het zicht belemmeren. Daarom stelt ze voor parkeren hier te verbieden. De holle wegen krijgen volgens haar vaak te maken met sluikstorters. Daar zou ze graag een oplossing voor zien, al vreest ze dat vuilbakken niet de ideale oplossing vormen. Aan de Braekepoort ziet ze dat het vuilnis rond de vuilbakken ligt. Aan die Braekepoort zou ze de Zeeldraaier ook graag hersteld zien, vermits deze nu beschadigd is. Om het Orleanspark aangenamer te maken voor jonge gezinnen, haalt ze aan dat een speeltuin voor kinderen aan de volkstuintjes een goed idee zou zijn. Ook aan de picknickplaats zou een speeltuintje of houten klimrek niet misstaan. Daar zou een extra zitplaats ook een goede oplossing zijn. Aan het pad naar de Demervallei wil ze de Panorama op de Lei herstellen, om mooie zichten te creëren. Ze vindt dat de fietsers er te snel rijden. Om fietsers plaatselijk te vertragen stelt ze paaltjes voor, in de bocht op de grens van het bos.
Links

- RELATIONS

2020-10-08 14:10:25

Bevraging Stadsmagazine Aarschot